Skip to content

Een tandheelkundig spoedgeval is een situatie die redelijkerwijs niet kan wachten tot de eerstvolgende mogelijkheid tot behandeling tijdens praktijkuren. Hieronder vallen: • een nabloeding (na een tandheelkundige behandeling) • zeer ernstige pijnklachten die niet medicamenteus behandeld kunnen worden • een ongeval U kunt telefonisch contact opnemen via 026 – 3230895. Wij doen ons uiterste best om op zo’n kort mogelijke termijn (meestal dezelfde dag) een afspraak voor u in te plannen.

De praktijk is voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar:

  • maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur
  • vrijdagochtend van 08.30 tot 12.00 uur

Indien u geen medewerker aan de telefoon krijgt, luistert u dan de boodschap goed af.

Indien de praktijk telefonisch niet bereikbaar is, kunt u bellen met de TandartsenSpoedgevallenDienst Arnhem-Velp tel. 0900 – 1515.

U kunt alleen een beroep doen op de dienstdoende tandarts van de Tandartsen SpoedgevallenDienst Arnhem-Velp, als er acute hulp nodig is. Wanneer u belt, zullen u enkele gerichte vragen gesteld worden en wordt vervolgens beoordeeld of onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk is. Voor alle behandelingen die niet om acute hulp vragen, kunt u tijdens de reguliere openingstijden van onze praktijk, telefonisch een afspraak maken.

Back To Top