Skip to content

Op onze behandelingen zijn de Medicas-voorwaarden van toepassing.

In geval van een niet betaalde rekening, zullen wij u verschillende malen zowel telefonisch als uiteindelijk schriftelijk benaderen om de vordering te voldoen. Indien betaling uitblijft, zullen wij de vordering overdragen aan Medicas.
Indien u ons duidelijk maakt de vordering niet te gaan betalen, zullen wij (indien u niet binnen de gestelde termijn volgens onze betalingsvoorwaarden heeft gereclameerd) de vordering onmiddellijk overdragen aan Medicas.

Houdt u er rekening mee dat overdracht aan Medicas gepaard gaat met aanzienlijke meerkosten.

Onze praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Voor betalingen via infomedics.nl zijn de bij hen geldende betalingsvoorwaarden van toepassing.

Back To Top