Skip to content

Uit vele reacties blijkt dat de meeste van onze patiënten heel tevreden zijn met onze zorgverleningen. Het is natuurlijk ook ons streven om u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden. Doe dan uw mond open! Vraag om een verhelderend gesprek. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. Wij kunnen u dan nog eens uitleggen waarom wij iets op een bepaalde manier hebben gedaan en kunnen gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Levert ook dit geen oplossing, dan kunt u per brief uw probleem aan de KNMT voorleggen door gebruik te maken van de NMT-klachtenregeling. Deze regeling biedt twee mogelijkheden. De KNMT kan namelijk een bemiddelende rol spelen of overgaan tot formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Voor klachten kunt u zich dus wenden tot:

  • Onze balie
  • Tandheelkundig Informatiepunt (TIP)
  • KNMT-klachtenregeling

Tandarts Bandsma is lid van de KNMT en aangesloten bij de KNMT-klachtenregeling.

Back To Top