Skip to content

De op deze website getoonde informatie wordt door Tandartspraktijk S. Bandsma met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Tandartspraktijk S. Bandsma verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Tandartspraktijk S. Bandsma worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd worden voorkomen. Voor de juiste, actuele informatie omtrent informatie en prijzen verwijzen wij u naar onze praktijk.
Noch Tandartspraktijk S. Bandsma noch Ersite webdesign aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Tandartspraktijk S.Bandsma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Tandartspraktijk S. Bandsma opgenomen informatie en prijzen.
Hoewel Tandartspraktijk S. Bandsma alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Tandartspraktijk S. Bandsma niet aansprakelijk voor informatie die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Verwijzingen naar sites die niet door Tandartspraktijk S. Bandsma worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Tandartspraktijk S. Bandsma uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites van derden wordt afgewezen.

Back To Top