skip to Main Content

Bij een eerste bezoek dient u contant af te rekenen. Pinnen is bij ons ook mogelijk. Ook vragen wij u contant af te rekenen voor alle behandelingen die uitgevoerd worden bij niet-ingeschreven patiënten, zoals tijdens de TandartsenSpoedgevallenDienst.

Wanneer u zich bij ons inschrijft als patiënt, verzoeken wij u een incassomachtiging te tekenen voor verrichtte tandheelkundige behandelingen. Uw declaraties worden door u betaald via een automatisch incassosysteem.

Op de dag van de behandeling sturen wij u per e-mail de declaratie toe. Desgewenst krijgt u de geprinte versie van de declaratie mee aan de balie. Hierop staan uw gegevens en de kosten van de betreffende behandeling gespecificeerd met prestatiecode , omschrijving en tarief. Ook staat hierop vermeld dat wij de kosten van de behandeling, conform uw machtiging, zullen afschrijven. De afschrijving vindt plaats 2 tot 4 weken na de behandeling. Indien u vragen heeft over de declaratie, meldt u dat dan bij de balie.

U kunt de declaratie indienen bij uw zorgverzekeraar. Het is verstandig om goed naar uw aanvullende tandartsverzekering te kijken omdat er nogal verschillen bestaan in de vergoedingen van de verschillende verzekeraars.

Door het automatisch incassosysteem vergeet u nooit een declaratie te betalen.

Naast bovengenoemde betalingsmogelijkheden, kan de declaratieverwerking ook via onze partner infomedics.nl verzorgd worden. In dat geval wordt de declaratie door hen eerst aangeboden bij uw zorgverzekeraar en eventueel verrekend met uw aanvullende verzekering. U ontvangt vervolgens van infomedics.nl een factuur met het resterende bedrag dat u zelf direct aan hen dient over te maken. In dit geval gelden de betalingsvoorwaarden van infomedics.nl

Back To Top